Certifierade sandavskiljande

Om du letar efter pålitliga och slitstarka avloppssystem för att montera på golvet i nya eller renoverade platser, välj de högkvalitativa Stainless Team-lösningarna. Vi använder rostfria och syrafasta material för att säkerställa att golvbrunnar och vask passar perfekt även i de mest utmanande ställena. Våra produkter är lätta att montera och kan även tillverkas enligt kundens specifikationer.

Typgodkännandeintyg (PDF):


OBS!
Kuravex och golvbrunnar DU 130 och DU 170 samt vattenfälla testas med Ardex Waterproof Protection.

Golvbrunnar av Stainless Team Finland Oy har beviljats Nyckelflaggan

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat golvbrunnar Stainless Team Finland som är verksam i Suonenjoki märket Nyckelflaggan som tecken på en produkt som är tillverkad i Finland.

Nyckelflaggan är ett märke för finländskt arbete. Märket kan beviljas en produkt som tillverkats i Finland. Därtill ska finländska kostnaders andel av produktens självkostnadsvärde, dvs. graden av inhemskhet, vara minst 50 procent. Vid uträkningen ska alla kostnader som har med produkten att göra räknas med.


SANDAVSKILJANDE

  • Tillgänglig: sida och botten modeller
  • Utrustad med sedimentbehållare
  • Hållbart, lättskött kvadratgaller
  • Material: rostfritt / syrafast stål

SANDAVSKILJANDE 75 SIDA SANDAVSKILJANDE 75 BOTTEN
betong LVI3303253 betong LVI3303263
plastmatta LVI3303234 plastmatta LVI3303231
massa/klinker LVI3303235 massa/klinker LVI3303232
altro LVI3303236 altro LVI3303233
SANDAVSKILJANDE 110 SIDA SANDAVSKILJANDE 110 BOTTEN
betong LVI3303254 betong LVI3303264
plastmatta LVI3303240 plastmatta LVI3303237
massa/klinker LVI3303241 massa/klinker LVI3303238
altro LVI3303242 altro LVI3303239
SANDAVSKILJANDE på golvet LVI3303243