Drift och skötsel anvisningar för Stainless Team golvbrunnar

Allmänt underhåll

Avloppssystemet måste rengöras regelbundet för att säkerställa att det fungerar optimalt. Frekvensen av rengöring beror på avloppssystemets kapacitetsutnyttjande och kvaliteten på avloppsvatten.

Avloppssystem är självrengörande. Om vattenfälla blir uttorkat, kan det emellertid samla smuts som bör tas bort. Använd i detta fall antibakteriellt rengöringsmedel för att tvätta systemet och skölj vattenfälla noga med mycket vatten. Desinfektionsmedel skyddar också mot lukt och uppsamling av smuts. Rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller andra frätande ämnen måste omedelbart sköljas ur låset.

Golvbrunnsystem i rostfria och syrafasta stål ska inte vara i kontakt med stål, järn eller andra rostfria metaller.

Golvbrunnar med avtagbar vattenfälla

Lufta upp vattenfälla genom handtaget eller botten. Vattenfälla kan sitta tätt om den inte har rengjorts under lång tid. Om vattenlåset är öppet kan golvbrunnar och vattenfälla lätt rengöras. När du ställer vattenfälla tillbaka, kontrollera att tätningen är på plats ovanpå luktlåset. För att underlätta installationen, använd en glidmedel (t. ex. Uponor) eller en tvållösning.

Golvbrunnar med fast vattenfälla

Kontrollera att vattenfälla plugg placerades korrekt. Pluggen kan t. ex. Tas bort för att tömma behållaren för sediment.

Under byggnadsfasen var medveten om följande

Under uppbyggnad kommer golvbrunnar i kontakt med skadliga ämnen (betongdamm, murbruk och lim), vilket gör det svårt att la bort vattenfälla. Brunnar måste rengöras före inspektion. Om golvet ska jämnas rekommenderas det om det är möjligt att skydda vattenfälla under denna process.

Tilbehör »

Montageinstrucktion