Golvbrunnar

TYPGODKÄNDA GOLVBRUNNAR


Våra golvbrunnar i rostfritt och syrafast stål finns både i standardstorlekar och skräddarsydda efter kundens önskemål. Vårt sortiment omfattar golvbrunnar i horisontella och vertikala modeller och de är utrustade med antingen ett fast eller ett avtagbart vattenlås. Djupdragning som tillverkningsteknik säkerställer hållbarheten hos golvbrunnens stomme, och golvbrunnen kan även utrustas med exempelvis ett lock som håller vikten av en truck.

Stainless Teams högkvalitativa, tillförlitliga och hållbara lösningar för golvbrunnar är ett säkert val för nybyggen och saneringsobjekt såsom industrikök, industrifastigheter, sjukhus, köpcentrum och restauranger. Det rostfria och syrafasta stål vi använder som material säkerställer att golvbrunnarna och -vaskarna är lämpliga även för de mest krävande objekten. Våra lättinstallerade produkter tillverkas, vid behov, exakt enligt kundens måttönskemål.

Stainless Team – GOLVBRUNN

Beslutet om typgodkännande bifogas:
Typgodkännandebeslut för golvbrunnar EUFI-22004697-TH (PDF)

OBS! Golvbrunnar från Stainless Team har testats med Ardex-vattenisolering.

Tillbehör

Golvbrunnar tillbehör (PDF)

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Golvbrunnar installationsanvisningar

Skalbild

GOLVBRUNNAR DU 130 SIDA 75 LVI-NUMREN
betong
avtagbar vattenlås LVI3305206
betong fast vattenlås LVI3316464
plastmatta avtagbar vattenlås LVI3316434
plastmatta fast vattenlås LVI3316442
massa avtagbar vattenlås LVI3316435
massa fast vattenlås LVI3316443
altro avtagbar vattenlås LVI3316437
altro fast vattenlås LVI3316445
klinker avtagbar vattenlås LVI3316436
klinker fast vattenlås LVI3316444
GOLVBRUNNAR DU 130 BOTTEN 75 LVI-NUMREN
betong avtagbar vattenlås LVI3305216
betong fast vattenlås LVI3316465
plastmatta avtagbar vattenlås LVI3316430
plastmatta fast vattenlås LVI3316438
massa avtagbar vattenlås LVI3316431
massa fast vattenlås LVI3316439
altro avtagbar vattenlås LVI3316433
altro fast vattenlås LVI3316441
klinker avtagbar vattenlås LVI3316432
klinker fast vattenlås LVI3316440
GOLVBRUNNAR DU 170 SIDA 75 LVI-NUMREN
betong
avtagbar vattenlås LVI3305203
betong fast vattenlås LVI3316462
plastmatta avtagbar vattenlås LVI3316450
plastmatta fast vattenlås LVI3316472
massa avtagbar vattenlås LVI3316451
massa fast vattenlås LVI3316473
altro avtagbar vattenlås LVI3316453
altro fast vattenlås LVI3316475
klinker avtagbar vattenlås LVI3316452
klinker fast vattenlås LVI3316474
GOLVBRUNNAR DU 170 BOTTEN 75 LVI-NUMREN
betong avtagbar vattenlås LVI3305213
betong fast vattenlås LVI3316461
plastmatta avtagbar vattenlås LVI3316446
plastmatta fast vattenlås LVI3316468
massa avtagbar vattenlås LVI3316447
massa fast vattenlås LVI3316469
altro avtagbar vattenlås LVI3316449
altro fast vattenlås LVI3316471
klinker avtagbar vattenlås LVI3316448
klinker fast vattenlås LVI3316470
GOLVBRUNNAR DU 170 SIDA 110 LVI-NUMREN
betong
avtagbar vattenlås LVI3305204
betong fast vattenlås LVI3316463
plastmatta avtagbar vattenlås LVI3316458
plastmatta fast vattenlås LVI3316480
massa avtagbar vattenlås LVI3316459
massa fast vattenlås LVI3316481
altro avtagbar vattenlås LVI3316467
altro fast vattenlås LVI3316483
klinker avtagbar vattenlås LVI3316460
klinker fast vattenlås LVI3316482
GOLVBRUNNAR DU 170 BOTTEN 110 LVI-NUMREN
betong avtagbar vattenlås LVI3305214
betong fast vattenlås LVI3316466
plastmatta avtagbar vattenlås LVI3316454
plastmatta fast vattenlås LVI3316476
massa avtagbar vattenlås LVI3316455
massa fast vattenlås LVI3316477
altro avtagbar vattenlås LVI3316457
altro fast vattenlås LVI3316479
klinker avtagbar vattenlås LVI3316456
klinker fast vattenlås LVI3316478

STAINLESS TEAM FINLAND OY:S GOLVBRUNNAR HAR BEVILJATS NYCKELFLAGGAN

Förbundet för finländskt arbete har beviljat Nyckelflaggan till golvbrunnar från Stainless Team Finland Oy som verkar i Suonenjoki. Märkningen anger att produkten är tillverkad i Finland och att produktionen sysselsätter personer i Finland.

Nyckelflaggan är ett tecken på finländskt arbete. Märket kan beviljas en produkt som tillverkats i Finland. Minst 50 procent av produktens eller produktgruppens självkostnadsvärde utgörs av inhemsk tillverkning. Vid uträkningen ska alla kostnader som är förknippade med produkten räknas med.