INSTALLATIONSANVISNINGAR

Korrekt installation och korrekt, regelbundet underhåll av våra produkter säkerställer optimal funktionalitet och förlänger våra produkters livslängd.

Alla Stainless Team-produkter har två års garanti gällande material och tillverkningsfel, om inget annat avtalats. Garantin omfattar dock inte fel som orsakats av användning av produkten i strid mot bruksanvisningen eller annan felaktig användning eller av någon annan yttre faktor som påverkar användningen av produkten. Alla fel relaterade till produkterna strävar vi efter att åtgärda omedelbart, alternativt levererar vi en ny ersättande produkt. Den produkt som ska åtgärdas måste utan dröjsmål returneras till Stainless Team, som ansvarar för reparationen och de kostnader som är förknippade med returneringen och leveransen.

Altro matta
oböjlig

Plastmassa
flexibelt

Sandavskiljande brunn
montering för golvplatta

Golvrännor
för plastmatta

Golvrännor
för kakelgolv

Golvrännor
för massagolv

Golvrännor
för betonggolv

Se även underhållsinstruktioner