SANDavskiljande

TYPGODKÄNDA SANDAVSKILJANDE BRUNNAR


Våra typgodkända sandavskiljande brunnar uppfyller kraven på avloppsrening av vanligt hushållsavloppsvatten enligt finska byggbestämmelser. Brunnarna finns både som horisontella och vertikala och är utrustade med en sedimentbehållare samt ett hållbart och lättskött rutgaller.

Stainless Teams högkvalitativa, tillförlitliga och hållbara lösningar för sandavskiljande brunnar är ett säkert val för nybyggen och saneringsobjekt såsom industrikök, industrifastigheter, sjukhus, köpcentrum och restauranger. Det rostfria och syrafasta stål vi använder som material säkerställer att de sandavskiljande brunnarna är lämpliga även för de mest krävande objekten. Våra lättinstallerade produkter tillverkas, vid behov, exakt enligt kundens måttönskemål.

Stainless Team – SANDAVSKILJANDE

Beslutet om typgodkännande bifogas:
Beslut EUFI29-22004699-TH om typgodkännande av sandavskiljande brunnar (PDF)

OBS! Sandavskiljande brunnar från Stainless Team har testats med Ardex-vattenisolering.

installationsanvisningar

Sandavskiljande installationsanvisningar

Skalbild

SAND SEPARATING DRAIN 75 HORIZONTAL LVI-NUMBER
concrete
LVI3303253
vinyl
LVI3303234
composite/tile
LVI3303235
altro
LVI3303236
SAND SEPARATING DRAIN 75 VERTICAL LVI-NUMBER
concrete
LVI3303263
vinyl
LVI3303231
composite/tile
LVI3303232
altro
LVI3303233
SAND SEPARATING DRAIN 110 HORIZONTAL LVI-NUMBER
concrete
LVI3303254
vinyl
LVI3303240
composite/tile
LVI3303241
altro
LVI3303242
SAND SEPARATING DRAIN 110 VERTICAL LVI-NUMBER
concrete
LVI3303264
vinyl
LVI3303237
composite/tile
LVI3303238
altro
LVI3303239
SAND SEPARATING DRAIN PINTA-ASENNUS LVI-NUMBER

LVI3303243

STAINLESS TEAM FINLAND OY:S SANDAVSKILJANDE BRUNNAR HAR BEVILJATS NYCKELFLAGGAN

Förbundet för finländskt arbete har beviljat Nyckelflaggan till sandavskiljande brunnar från Stainless Team Finland Oy som verkar i Suonenjoki. Märkningen anger att produkten är tillverkad i Finland och att produktionen sysselsätter personer i Finland.

Nyckelflaggan är ett tecken på finländskt arbete. Märket kan beviljas en produkt som tillverkats i Finland. Minst 50 procent av produktens eller produktgruppens självkostnadsvärde utgörs av inhemsk tillverkning. Vid uträkningen ska alla kostnader som är förknippade med produkten räknas med.