UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Korrekt installation och korrekt, regelbundet underhåll av våra produkter
säkerställer optimal funktionalitet och förlänger våra produkters livslängd.

Alla Stainless Team-produkter har två års garanti gällande material och tillverkningsfel, om inget annat avtalats. Garantin omfattar dock inte fel som orsakats av användning av produkten i strid mot bruksanvisningen eller annan felaktig användning eller av någon annan yttre faktor som påverkar användningen av produkten. Alla fel relaterade till produkterna strävar vi efter att åtgärda omedelbart, alternativt levererar vi en ny ersättande produkt. Den produkt som ska åtgärdas måste utan dröjsmål returneras till Stainless Team, som ansvarar för reparationen och de kostnader som är förknippade med returneringen och leveransen.

Allmänt underhåll

Golvbrunnen måste rengöras regelbundet för att fungera optimalt. Behovet av rengöring beror på brunnens användningsgrad och kvaliteten på det vatten som ska dräneras. Golvbrunnar är självrengörande, men smuts kan fastna i brunnen om vattenlåset torkar. Använd ett desinficerande rengöringsmedel för att avlägsna smutsen och skölj brunnen med mycket vatten. Desinficerande rengöringsmedel förebygger även lukt och förhindrar smuts från att fastna. Rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller andra frätande ämnen ska omedelbart sköljas bort från brunnarnas ytor.

Brunnar av rostfritt/syrafast stål bör inte lämnas i kontakt med stål, järn eller andra rostande metaller.

Golvbrunnar med avtagbart vattenlås

Ta tag i lyftbygeln och lyft vattenlåset rakt upp. Vattenlåset kan sitta fast hårt om det inte har tagits bort under en längre tid. Efter att vattenlåset tagits bort är brunnen och vattenlåset lätta att rengöra. När du monterar fast vattenlåset, kontrollera att packningen är på sin plats vid övre kanten av vattenlåset. För enkel montering kan du applicera smörjmedel (t.ex. Uponor) eller tvållösning på packningen.

Golvbrunnar med gas vattenlås

Se till att vattenlåsets plugg sitter fast ordentligt. Pluggen kan lossna, till exempel vid tömning av sedimentbehållaren.

Ska beaktas på byggarbetsplatsen

Under byggtiden kan främmande material (cementdamm, murbruk och lim) komma in i golvbrunnen, vilket gör det svårt att ta bort vattenlåset. Rengöring av brunnarna bör utföras innan de tas i bruk. Om möjligt ska vattenlåset skyddas vid golvgjutning.

Se även monteringsanvisningar